#12

FOMO czy ROMO

W czasie pandemii młodzi ludzie nie tylko doświadczali uczucia FOMO, ale rzeczywiście omijały ich ważne wydarzenia w życiu z powodu powszechnych blokad i ograniczeń podczas pandemii koronawirusa. Ludzie nie mogli już widywać się z przyjaciółmi, świętować urodzin, uczęszczać do szkoły lub na uniwersytet, a nawet odwiedzać bliskich, którzy w czasie pandemii źle się czuli. Doprowadziło to do wzrostu samotności i zaczęło się pojawiać pojęcie ROMO - The Reality of Missing Out. Interaktywna infografika w tym obszarze tematycznym bada koncepcję ROMO i wspiera młodych ludzi w rozwijaniu metodologii zwalczania uczucia ROMO w obliczu globalnej pandemii.

12 FOMO or ROMO

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish