Witamy w

NOMO MOOC!

Teraz, gdy już tu jesteś, Twoje pierwsze pytania to najprawdopodobniej: czym jest NOMO FOMO? I co to jest MOOC?

 

Witamy w

NOMO FOMO MOOC!

Teraz, gdy już tu jesteś, Twoje pierwsze pytania to najprawdopodobniej: czym jest NOMO FOMO? I co to jest MOOC?

Co to jest MOOC?

Co to jest MOOC?

A teraz, czym jest MOOC? MOOC to skrót od Massive Open Online Course (Masowy Otwarty Kurs Online); przez to rozumiemy, że kursy i materiały edukacyjne prezentowane na tej platformie są dostarczane online i dostępne dla każdego. Na MOOC zazwyczaj znajdziesz materiały wideo, arkusze z poradami, materiały do czytania, oceny i quizy oraz forum dyskusyjne. NOMO MOOC nie jest wyjątkiem - tyle tylko, że tutaj znajdziesz również moduły i podręczniki dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz zestaw innowacyjnych interaktywnych infografik! Aby dowiedzieć się więcej o tym, co mamy dla Ciebie w zanadrzu na naszym MOOC, sprawdź poszczególne linki do naszych materiałów szkoleniowych, które są prezentowane na całej platformie.

 

A teraz, czym jest MOOC? MOOC to skrót od Massive Open Online Course (Masowy Otwarty Kurs Online); przez to rozumiemy, że kursy i materiały edukacyjne prezentowane na tej platformie są dostarczane online i dostępne dla każdego. Na MOOC zazwyczaj znajdziesz materiały wideo, arkusze z poradami, materiały do czytania, oceny i quizy oraz forum dyskusyjne. NOMO MOOC nie jest wyjątkiem - tyle tylko, że tutaj znajdziesz również moduły i podręczniki dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą oraz zestaw innowacyjnych interaktywnych infografik! Aby dowiedzieć się więcej o tym, co mamy dla Ciebie w zanadrzu na naszym MOOC, sprawdź poszczególne linki do naszych materiałów szkoleniowych, które są prezentowane na całej platformie.

 

Co to jest NOMO FOMO?

Co to jest NOMO FOMO?

FOMO to skrót od Fear Of Missing Out (Strach przed przegapieniem) i jest powszechnym źródłem niepokoju, zwłaszcza dla młodych ludzi w dobie mediów społecznościowych. Projekt NOMO FOMO ma na celu zapewnienie młodym ludziom szeregu materiałów edukacyjnych i pomocniczych, aby mogli oni lepiej zrozumieć zjawisko FOMO i podjąć kroki w celu ochrony swojego zdrowia psychicznego. Ponadto, poprzez ten projekt, naszym celem jest wspieranie młodych ludzi w naszych społecznościach, aby stali się rówieśniczymi liderami młodzieżowymi w promowaniu pozytywnego zdrowia psychicznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową projektu:

 

FOMO to skrót od Fear Of Missing Out (Strach przed przegapieniem) i jest powszechnym źródłem niepokoju, zwłaszcza dla młodych ludzi w dobie mediów społecznościowych. Projekt NOMO FOMO ma na celu zapewnienie młodym ludziom szeregu materiałów edukacyjnych i pomocniczych, aby mogli oni lepiej zrozumieć zjawisko FOMO i podjąć kroki w celu ochrony swojego zdrowia psychicznego. Ponadto, poprzez ten projekt, naszym celem jest wspieranie młodych ludzi w naszych społecznościach, aby stali się rówieśniczymi liderami młodzieżowymi w promowaniu pozytywnego zdrowia psychicznego. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową projektu:

 

IO1

Interaktywne infografiki

Projekt NOMO FOMO zajmuje się pojęciem FOMO i promuje pozytywne zdrowie psychiczne poprzez szereg interaktywnych infografik. Interaktywne infografiki to plakaty graficzne, które są interaktywne! Oznacza to, że plakaty te zawierają kody QR i linki, które przenoszą młodych ludzi, osoby pracujące z młodzieżą i liderów rówieśniczych do serii filmów edukacyjnych, ćwiczeń, gier i quizów, które pomagają im zwiększyć świadomość na temat wpływu mediów społecznościowych na ich życie w celu promowania pozytywnego zdrowia psychicznego.

IO1

Interaktywne infografiki

Projekt NOMO FOMO zajmuje się pojęciem FOMO i promuje pozytywne zdrowie psychiczne poprzez szereg interaktywnych infografik. Interaktywne infografiki to plakaty graficzne, które są interaktywne! Oznacza to, że plakaty te zawierają kody QR i linki, które przenoszą młodych ludzi, osoby pracujące z młodzieżą i liderów rówieśniczych do serii filmów edukacyjnych, ćwiczeń, gier i quizów, które pomagają im zwiększyć świadomość na temat wpływu mediów społecznościowych na ich życie w celu promowania pozytywnego zdrowia psychicznego.

IO2

Program doskonalenia zawodowego

Ten kompleksowy program szkoleniowy wspiera osoby pracujące z młodzieżą na pierwszej linii frontu w pracy w środowiskach internetowych i wykorzystaniu zasobów przedstawionych w interaktywnych infografikach. Dzięki temu osoby pracujące z młodzieżą mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie rozpakowywania koncepcji "FOMO" i zrozumieć, jak zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w zasoby edukacyjne NOMO FOMO. Szkolenie to pomaga również osobom pracującym z młodzieżą w rozwijaniu umiejętności cyfrowych oraz w dostosowaniu swoich umiejętności facylitacji i zajęć w grupach młodzieżowych do wykorzystania interaktywnych infografik i narzędzi internetowych NOMO FOMO.

IO2

Program szkolenia zawodowego

Program szkolenia zawodowego NOMO FOMO obejmuje 60 godzin nauki i koncentruje się na rozwijaniu umiejętności osób pracujących z młodzieżą w czterech następujących obszarach:

(1) Szkolenie dotyczące 12 kluczowych elementów FOMO - powiązanych z interaktywną infografiką.
(2) Wspieranie osób pracujących z młodzieżą w rozwijaniu ich umiejętności w zakresie mediów cyfrowych, aby umożliwić im tworzenie filmów wideo, quizów, przerywników cyfrowych, WebQuestów itp. z wykorzystaniem programów typu open-source.
(3) Budowanie kompetencji i zaufania osób pracujących z młodzieżą do pracy w środowiskach uczenia się online.
(4) Wspieranie osób pracujących z młodzieżą w integrowaniu interaktywnych infografik i innych zasobów cyfrowych opracowanych przez NOMO FOMO, tak aby mogły one praktykować bezpieczną cyfrową pracę z młodzieżą, jednocześnie wspierając młodych ludzi w zarządzaniu ich dobrostanem psychicznym.

Moduły szkoleniowe zostały przedstawione w podręczniku zawierającym 40-godzinne scenariusze lekcji i warsztatów, które mogą być prowadzone w formie zajęć bezpośrednich lub online. Moduły te są wspierane przez 5 filmów instruktażowych, które pomogą nauczycielom rozwinąć ich umiejętności cyfrowe w ramach samodzielnej nauki, oraz serię 5 działań towarzyszących, które zapewnią osobom pracującym z młodzieżą działania edukacyjne, dzięki którym będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w swojej własnej praktyce pracy z młodzieżą.

IO3

Program szkolenia liderów młodzieżowych

The peer leadership programme builds leaders engaged in challenging online and social media environments. This programme works directly with young people to empower them to become peer leaders in promoting positive mental health. It provides them with innovative interactive materials in the real and virtual world. The NOMO FOMO interactive infographics can extend their knowledge on key themes and therefore support peer leaders to help their peers to deal with the different elements of FOMO and their mental health.

IO3

Szkolenie przywództwa rówieśniczego

Celem szkolenia z zakresu przywództwa rówieśniczego jest zapewnienie młodym ludziom w naszych społecznościach szkolenia, które pomoże im stać się doradcami i promotorami zdrowia psychicznego w ich grupie rówieśniczej.

Ten program nauczania oparty na aktywnym uczeniu się składa się z czterech modułów:

(1) Zrozumienie różnych komponentów FOMO

(2) Promocja zdrowia psychicznego

(3) Ułatwianie warsztatów rówieśniczych

(4) Wykorzystanie mediów społecznościowych do promowania pozytywnego zdrowia psychicznego.

Dzięki ukończeniu tego 40-godzinnego programu, młodzi ludzie będą przygotowani do podjęcia roli lidera we wspieraniu swoich rówieśników w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego, szczególnie w tych trudnych czasach. 

Scenes05-01
IO4

Program szkoleniowy smartfeed

Jak zauważysz, wiele z tematów badanych w tym MOOC odnosi się do wpływu mediów społecznościowych na nasze zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Choć dobrze jest podnosić świadomość na ten temat, musimy również pójść dalej i wspierać osoby pracujące z młodzieżą i młodych ludzi poprzez zapewnienie im wsparcia i narzędzi, które pozwolą im przejąć kontrolę nad ich kanałami informacyjnymi w mediach społecznościowych i złagodzić wpływ, jaki media społecznościowe mają na ich samopoczucie, obraz siebie i poczucie własnej wartości.

Program Smartfeed składa się z serii 6 filmów wideo i towarzyszących im arkuszy z poradami, które wyposażają osoby pracujące z młodzieżą i młodych ludzi w zestaw narzędzi, które pomogą im zmienić się z biernych użytkowników mediów społecznościowych w aktywnych, selektywnych.

IO4

Program szkoleniowy smartfeed

This training programme equips youth workers and young people with an array of resources to support them to become active users of social media, rather than passive and selective users. Through a series of video tutorials, tips sheets and podcasts, youth workers and young people will understand how to positively navigate technology even with its associated risks. The purpose of this training is to support young people with tips and resources that will help them to take control over their social media lives and identities.

Społeczność praktyki

W ramach naszej pracy nad rozwojem tej platformy MOOC, a także oprócz zapewnienia młodzieży, osobom pracującym z młodzieżą, rodzicom, rodzinom i członkom naszych społeczności dostępu do tych innowacyjnych materiałów edukacyjnych, chcemy również zapewnić przestrzeń, w której osoby pracujące z młodzieżą, młodzi ludzie, rodziny i inne zainteresowane strony mogą się spotkać, dzielić zasobami i historiami oraz przyczyniać się do wspierania dobrostanu psychicznego młodych ludzi w całej Europie.

To jest to, co nazywamy naszą Wspólnotą Praktyki. Zapewni ona możliwości nawiązywania kontaktów dla każdego, kto jest zainteresowany promowaniem zdrowia psychicznego młodzieży.

Społeczność praktyki

W ramach naszej pracy nad rozwojem tej platformy MOOC, a także oprócz zapewnienia młodzieży, osobom pracującym z młodzieżą, rodzicom, rodzinom i członkom naszych społeczności dostępu do tych innowacyjnych materiałów edukacyjnych, chcemy również zapewnić przestrzeń, w której osoby pracujące z młodzieżą, młodzi ludzie, rodziny i inne zainteresowane strony mogą się spotkać, dzielić zasobami i historiami oraz przyczyniać się do wspierania dobrostanu psychicznego młodych ludzi w całej Europie.

To jest to, co nazywamy naszą Wspólnotą Praktyki. Zapewni ona możliwości nawiązywania kontaktów dla każdego, kto jest zainteresowany promowaniem zdrowia psychicznego młodzieży.

Wspólnota Praktyki zostanie oficjalnie uruchomiona jesienią 2022 roku. Jednakże, jeśli jesteś zainteresowany zaangażowaniem się w projekt przed tym terminem, znajdź nas i napisz do nas poprzez naszą stronę na Facebooku:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish