Καλώς ήρθατε στο

NOMO MOOC!

Τώρα που είστε εδώ, οι πρώτες σας ερωτήσεις είναι πιθανότατα τι είναι το NOMO; Και τι είναι το MOOC;

 

Καλώς ήρθατε στο

NOMO FOMO MOOC!

Τώρα που είστε εδώ, οι πρώτες σας ερωτήσεις είναι πιθανότατα τι είναι το NOMO; Και τι είναι το MOOC;

Τι είναι το MOOC;

Τι είναι το MOOC;

Τώρα, τι είναι το MOOC; Το MOOC σημαίνει Massive Open Online Course (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα). Δηλαδή, τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζονται σε αυτήν την πλατφόρμα παραδίδονται διαδικτυακά και είναι προσβάσιμα σε όλους. Σε ένα MOOC θα βρείτε συνήθως μια συλλογή βίντεο, φυλλάδια συμβουλών, υλικό ανάγνωσης, αξιολογήσεις και κουίζ καθώς και ένα φόρουμ συζήτησης. Και το NOMO MOOC δεν αποτελεί εξαίρεση – μόνο που εδώ θα βρείτε επίσης, ενότητες και εγχειρίδια για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μια σειρά από καινοτόμα Διαδραστικά Infographics! Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι επιφυλάσσουμε για εσάς στο MOOC μας, ανατρέξτε στους ξεχωριστούς συνδέσμους του εκπαιδευτικού μας υλικού που παρουσιάζονται σε όλη την πλατφόρμα.

 

Τώρα, τι είναι το MOOC; Το MOOC σημαίνει Massive Open Online Course (Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα). Δηλαδή, τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζονται σε αυτήν την πλατφόρμα παραδίδονται διαδικτυακά και είναι προσβάσιμα σε όλους. Σε ένα MOOC θα βρείτε συνήθως μια συλλογή βίντεο, φυλλάδια συμβουλών, υλικό ανάγνωσης, αξιολογήσεις και κουίζ καθώς και ένα φόρουμ συζήτησης. Και το NOMO MOOC δεν αποτελεί εξαίρεση – μόνο που εδώ θα βρείτε επίσης, ενότητες και εγχειρίδια για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μια σειρά από καινοτόμα Διαδραστικά Infographics! Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι επιφυλάσσουμε για εσάς στο MOOC μας, ανατρέξτε στους ξεχωριστούς συνδέσμους του εκπαιδευτικού μας υλικού που παρουσιάζονται σε όλη την πλατφόρμα.

 

Τι είναι το NOMO FOMO;

Τι είναι το NOMO FOMO;

Το FOMO αντιπροσωπεύει το Fear Of Missing Out (φόβος μην χάσεις το τι συμβαίνει), και είναι ένας σύνηθες παράγοντας άγχους, ειδικά για τους νέους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το έργο NOMO FOMO στοχεύει στην παροχή μιας σειράς εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υλικών για τους νέους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο FOMO και να λάβουν μέτρα για την προστασία της ψυχικής τους υγείας. Επιπλέον, μέσω αυτού του έργου, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους νέους στις κοινότητές μας, ώστε να γίνουν ηγέτες της συνομήλικης νεολαίας στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το έργο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου μας:

 

Το FOMO αντιπροσωπεύει το Fear Of Missing Out (φόβος μην χάσεις το τι συμβαίνει), και είναι ένας σύνηθες παράγοντας άγχους, ειδικά για τους νέους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το έργο NOMO FOMO στοχεύει στην παροχή μιας σειράς εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υλικών για τους νέους, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο FOMO και να λάβουν μέτρα για την προστασία της ψυχικής τους υγείας. Επιπλέον, μέσω αυτού του έργου, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους νέους στις κοινότητές μας, ώστε να γίνουν ηγέτες της συνομήλικης νεολαίας στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το έργο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου μας:

 

IO1

Διαδραστικά Γραφήματα (Infographics)

Το έργο NOMO FOMO πραγματεύεται την έννοια του FOMO και προωθεί τη θετική ψυχική υγεία μέσω μιας σειράς διαδραστικών Infographics. Τα Infographics είναι αφίσες που είναι διαδραστικές! Με αυτό εννοούμε ότι οι αφίσες αυτές περιέχουν κωδικούς QR και συνδέσμους για να δείξουν στους νέους, τους εργαζόμενους με νέους και τους συνομήλικους ηγέτες, μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ασκήσεων, παιχνιδιών και κουίζ. Όλα αυτά, έχουν σκοπό την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας μέσω της ευαισθητοποίησή αυτών των ομάδων, σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή τους.

IO1

Διαδραστικά Γραφήματα (Infographics)

Το έργο NOMO FOMO πραγματεύεται την έννοια του FOMO και προωθεί τη θετική ψυχική υγεία μέσω μιας σειράς διαδραστικών Infographics. Τα Infographics είναι αφίσες που είναι διαδραστικές! Με αυτό εννοούμε ότι οι αφίσες αυτές περιέχουν κωδικούς QR και συνδέσμους για να δείξουν στους νέους, τους εργαζόμενους με νέους και τους συνομήλικους ηγέτες, μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ασκήσεων, παιχνιδιών και κουίζ. Όλα αυτά, έχουν σκοπό την προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας μέσω της ευαισθητοποίησή αυτών των ομάδων, σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή τους.

IO2

Πρόγραμμα Κατάρτισης κατά την εργασία

Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης υποστηρίζει τους συμβούλους νέων να εργάζονται σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και να αξιοποιούν τους πόρους που παρουσιάζονται στα διαδραστικά γραφήματα. Αυτό βοηθά τους συμβούλους νέων να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά την ανάλυση της έννοιας "FOMO" και να κατανοήσουν πώς να ενθαρρύνουν τους νέους να χρησιμοποιούν τους εκπαιδευτικούς πόρους του NOMO FOMO. Η κατάρτιση αυτή βοηθά επίσης τους συμβούλους νέων να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να προσαρμόσουν τις δεξιότητες τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους με τις ομάδες νέων, με σκοπό να συμπεριλάβουν τη χρήση των διαδραστικων γραφημάτων και των ηλεκτρονικών διαδικτυακών εργαλείων του NOMO FOMO

IO2

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης NOMO FOMO περιλαμβάνει 60 ώρες μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων νέων σε 4 ξεχωριστούς τομείς, ως εξής:

(1) Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση 12 βασικών στοιχείων του FOMO – συνδεδεμένη με τα Διαδραστικά Infographics.
(2) Υποστήριξη των συμβούλων νέων ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στα ψηφιακά μέσα και να μπορούν να παράγουν βίντεο, κουίζ, digital breakouts, WebQuests κ.λπ. χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα προγράμματα λογισμικού.
(3) Ανάπτυξη της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης των συμβούλων νέων σχετικά με την εργασία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης.
(4) Υποστήριξη των συμβούλων νέων στο να ενσωματώσουν τα Διαδραστικά Infographics και άλλους ψηφιακούς πόρους που αναπτύχθηκαν από το NOMO FOMO, με σκοπό να μπορούν να ασκούν ασφαλή ψηφιακή εργασία στους νέους, υποστηρίζοντας τους παράλληλα να διαχειρίζονται την ψυχική τους ευημερία.

Αυτές οι εκπαιδευτικές ενότητες παρουσιάζονται σε ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει σχέδια μαθημάτων και εργαστηρίων 40 ωρών, διαδικτυακά ή δια ζώσης. Αυτές οι ενότητες απαρτίζονται από 5 «πώς-να-βίντεο» που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες ως μέρος της αυτοκατευθυνόμενης μάθησής τους. Αποτελούνται ακόμη, απο μια σειρά 5 συνοδευτικών δραστηριοτήτων που θα παρέχουν μαθησιακές δράσεις για νέους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έχουν ήδη μάθει στη δική τους πρακτική εργασία.

IO3

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ηγεσίας από ομοτίμους

The peer leadership programme builds leaders engaged in challenging online and social media environments. This programme works directly with young people to empower them to become peer leaders in promoting positive mental health. It provides them with innovative interactive materials in the real and virtual world. The NOMO FOMO interactive infographics can extend their knowledge on key themes and therefore support peer leaders to help their peers to deal with the different elements of FOMO and their mental health.

IO3

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηγεσίας απο ομοτίμους

Ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει εκπαίδευση στους νέους των κοινοτήτων μας, που θα τους υποστηρίξει να είναι σύμβουλοι ψυχικής υγείας και υποστηρικτές μεταξύ της συνομήλικης ομάδας τους.

Αυτό το ενεργό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:

(1) Κατανόηση των Διαφορετικών Στοιχείων του FOMO

(2) Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

(3) Διευκόλυνση των εργαστηρίων

(4) Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για την Προώθηση της Θετικής Ψυχικής Υγείας

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος διάρκειας 40 ωρών, οι νέοι θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, υποστηρίζοντας τους συνομηλίκους τους να διατηρήσουν την ψυχική και συναισθηματική τους ευεξία, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 

Scenes05-01
IO4

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smartfeed

Όπως θα παρατηρήσετε, πολλά από τα θέματα που διερευνώνται σε αυτό το MOOC σχετίζονται με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική μας υγεία και ευημερία. Αν και είναι καλό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα, πρέπει επίσης να προχωρήσουμε περαιτέρω και να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους για νέους και τους νέους. Αυτό θα γίνει παρέχοντάς τους υποστήριξη και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να πάρουν τον έλεγχο των ειδήσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να μετριάσουν την επιρροή που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αίσθηση της ευημερίας, την εικόνα και την αυτοεκτίμησή τους.

Το πρόγραμμα Smartfeed περιλαμβάνει μια σειρά από 6 βίντεο και συνοδευτικά φύλλα συμβουλών, τα οποία εξοπλίζουν τους εργαζόμενους για νέους και τους νέους με μια εργαλειοθήκη, που θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν από παθητικούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ενεργητικούς, επιλεκτικούς.

IO4

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Smartfeed

This training programme equips youth workers and young people with an array of resources to support them to become active users of social media, rather than passive and selective users. Through a series of video tutorials, tips sheets and podcasts, youth workers and young people will understand how to positively navigate technology even with its associated risks. The purpose of this training is to support young people with tips and resources that will help them to take control over their social media lives and identities.

Κοινότητα Πρακτικής

Ως μέρος της δουλειάς μας για την ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας MOOC, και εκτός από την παροχή πρόσβασης σε νέους, εργαζόμενους για νέους, γονείς, οικογένειες και μέλη των κοινοτήτων μας σε αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, θέλουμε επίσης να παρέχουμε έναν χώρο όπου εργαζόμενοι για νέους, οι νέοι άνθρωποι, οικογένειες και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν πόρους και ιστορίες και να συμβάλουν στην υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας των νέων σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε Κοινότητα Πρακτικής. Έτσι, θα παρέχονται ευκαιρίες δικτύωσης σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά με την προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων.

Κοινότητα Πρακτικής

Ως μέρος της δουλειάς μας για την ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας MOOC, και εκτός από την παροχή πρόσβασης σε νέους, εργαζόμενους για νέους, γονείς, οικογένειες και μέλη των κοινοτήτων μας σε αυτό το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, θέλουμε επίσης να παρέχουμε έναν χώρο όπου εργαζόμενοι για νέους, οι νέοι άνθρωποι, οικογένειες και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν πόρους και ιστορίες και να συμβάλουν στην υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας των νέων σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε Κοινότητα Πρακτικής. Έτσι, θα παρέχονται ευκαιρίες δικτύωσης σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά με την προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων.

Η Κοινότητα Πρακτικής θα ξεκινήσει επίσημα το φθινόπωρο του 2022. Ωστόσο, εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετ στο έργο πριν από τότε, βρείτε μας και στείλτε μήνυμα μέσω της σελίδας μας στο Facebook:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

elGreek