#8

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Στρεβλές Αντιλήψεις

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτες με ατελείωτα φίλτρα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες τους, ώστε να επιτύχουν την τέλεια "αισθητική" εικόνα για το feed τους, και οι νέοι πιέζονται συνεχώς να χρησιμοποιούν αυτά τα φίλτρα για να ταιριάζουν με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Αυτό δημιουργεί μια μη ρεαλιστική, ψεύτικη αίσθηση της πραγματικότητας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι ζωές των ανθρώπων έχουν συμπυκνωθεί σε αισθητικές φωτογραφίες που απεικονίζουν αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως την τέλεια ζωή. Αυτό το διαδραστικό infographic διερευνά πώς η γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας μπορεί να θολώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζει τους νέους να κάνουν ένα διάλειμμα από τις οθόνες τους και να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες που προάγουν τη θετική ευεξία.

8 Social media and skewed perception

Πρόσκληση σε δράση

Tutor Handbook

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

elGreek