#2

Social Media i postrzeganie ciała

Media społecznościowe i postrzeganie obrazu ciała wprowadza uczniów w szkodliwy wpływ sieci społecznościowych na obraz własnego ciała. Ta interaktywna infografika bada, jak młodzi ludzie są często podatni na zafałszowaną rzeczywistość, która jest przedstawiana w mediach społecznościowych.

Social Media & Body Perception - Poster + QR Code 2

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish