#3

Podstawy FOMO

Podstawy FOMO bada podstawową wiedzę i pojęcia związane z terminem "FOMO" - The Fear Of Missing Out. Ten obszar tematyczny bada, w jaki sposób FOMO wynika z mediów społecznościowych i jak może to wpłynąć na współczesną młodzież. Ważne jest, aby skupić się na podstawach tej koncepcji i "rozpakować" ten termin. W ten sposób młodzi ludzie są przygotowani do promowania swojego własnego zdrowia psychicznego poprzez zrozumienie, jak mogą pokonać FOMO. 

NOMO FOMO - Still Overthinking It - Interactive Infographic

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish