#11

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω πανδημίας

Το infographic Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εν μέσω Πανδημίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους νέους να προβληματιστούν κριτικά σχετικά με την παθητική κατανάλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τονίσει πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οριακή αύξηση της αρνητικής ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε σε αυξημένο αίσθημα μοναξιάς μεταξύ των νεότερων πληθυσμών, και οι μαθησιακοί πόροι σε αυτόν τον θεματικό τομέα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των νέων ώστε να καταπολεμήσουν το FOMO των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναλύοντας τη σχέση μεταξύ της σωματικής και ψυχικής ευεξίας σε συνδυασμό με το FOMO.

11 Social Media Amidst a Pandemic

Πρόσκληση σε δράση

Tutor Handbook

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

elGreek