#11

Media społecznościowe w obliczu pandemii

Infografika Social Media w obliczu pandemii ma na celu wsparcie młodych ludzi w krytycznej refleksji nad ich pasywną konsumpcją mediów społecznościowych i podkreślenie, jak może to prowadzić do marginalnego wzrostu negatywnego zdrowia psychicznego. Podczas globalnej pandemii korzystanie z mediów społecznościowych doprowadziło do zwiększenia poczucia samotności wśród młodszych populacji, a materiały edukacyjne w tym obszarze tematycznym mają na celu wzmocnienie młodych ludzi w walce z ich FOMO związanym z mediami społecznościowymi poprzez analizę związku między fizycznym i psychicznym samopoczuciem w połączeniu z FOMO.

11 Social Media Amidst a Pandemic

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish