#9

Μετατροπή του FOMO σε JOMO

Το JOMO σημαίνει Joy of Missing Out και το διαδραστικό infographic σε αυτή τη θεματική περιοχή εισάγει τους νέους σε αυτή την έννοια και τους υποστηρίζει να μετατρέψουν το FOMO τους σε JOMO. Στόχος είναι να το επιτύχει αυτό με τον εντοπισμό μεθοδολογιών που μπορούν να μειώσουν τα συναισθήματα FOMO και με την ενθάρρυνση των νέων να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα οφέλη του JOMO.  

9 Turning Fomo to Jomo

Πρόσκληση σε δράση

Tutor Handbook

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

elGreek