#9

Przekształcenie FOMO w JOMO

JOMO to skrót od Joy of Missing Out, a interaktywna infografika w tym obszarze tematycznym wprowadza młodych ludzi w tę koncepcję i wspiera ich w przekształcaniu FOMO w JOMO. Ma to zostać osiągnięte poprzez określenie metodologii, które mogą zmniejszyć uczucie FOMO, oraz zachęcenie młodych ludzi do rozpoznania i docenienia korzyści płynących z JOMO.  

9 Turning Fomo to Jomo

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish