#6

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοτικότητα

Το Infographic για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τη Δημοτικότητα φιλοδοξεί να παρέχει πληροφορίες στους νέους και να τους υποστηρίξει στον προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλει ακόμη, να τους πληροφορήσει για το πώς μετράται η δημοτικότητα ενός ατόμου μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ευημερία τους. Αυτό το infographic θα βοηθήσει τους νέους να μάθουν να αναγνωρίζουν τα «συμπτώματα» και, τέλος, να ανακαλύψουν τρόπους που θα τους επιτρέψουν να αναιρέσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημιουργία συναισθημάτων FOMO.

Popularity & Social Media + QR Code V.2

Πρόσκληση σε δράση

Tutor Handbook

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

elGreek