#10

FOMO i umiejętności cyfrowe

Interaktywna infografika w tym obszarze tematycznym bada związek między umiejętnościami cyfrowymi a FOMO, przy czym wyższy poziom umiejętności cyfrowych może przyczynić się do mniejszego wpływu FOMO. Na tej interaktywnej infografice młodzi ludzie są zachęcani do stosowania umiejętności krytycznego myślenia w przestrzeniach internetowych oraz do rozpoznawania różnic między tożsamością a tożsamością w sieci, dzięki czemu stają się bardziej kompetentni cyfrowo i są lepiej przygotowani do krytycznej analizy i oceny treści internetowych.

10 FOMO and Digital Literacy

Wezwanie do działania

Tutor Handbook

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number : 2020-3-IE01-KA205-082880

pl_PLPolish